UzBender.Ru | Super Portal

Bosh sahifa » REFERATLAR » Botanika
» Асосий экинлар далалари экологияси. Монокулpтура таoси [09.10.2017|07:40]
Ko'rilgan:2615
Асосий экинлар далалари экологияси. Монокулpтура таoсири тупрокни согломлаштириш
» Агроценозларга агротехник тадбирларнинг таoсири [07.10.2017|09:02]
Ko'rilgan:2498
Агроценозларга агротехник тадбирларнинг таoсири Режа: 1. Тупрокнинг ишлаш таъсири. 2. Минерал
» Агроценозда усимликларни мослашуви организмлар уртас [06.10.2017|09:13]
Ko'rilgan:3109
Агроценозда усимликларни мослашуви организмлар уртасидаги муносабатлар. Режа: 1.
» Агроценноз, унинг компонентлари, махсулдорлиги, антро? [01.10.2017|19:57]
Ko'rilgan:2563
Режа: 1. Агробиоценноз тушунчаси, иштирок этувчи мавжудотлар, коипонентларига тавсиф. 2. Агроценоз
» Botanika fanining predmet maqsad va vazifalari [01.07.2017|07:35]
Ko'rilgan:4875
Botanika fanining predmet maqsad va vazifalari Reja: 1. O‘simliklarning inson hayotidagi ahamiyati 2. Botanika fanining rivojlanishi 3. O‘simliklar
» Don – dukkakli ekinlarning umumiy tavsifi. Nuhat ekini [21.11.2016|13:18]
Ko'rilgan:3163
Reja: 1. Dukkakli ekinlarni halk hujaligidagi ahamiyati va tarkalishi. 2. Nuhatni halk hujaligidagi ahamiyati hosildorligi va maydoni. 3. Nuhatning
» Don ekinlarining umumiy tavsifi va rivojlanish davrlari [21.11.2016|13:12]
Ko'rilgan:3018
Reja: 1. Don ekinlarining halk xo`jaligidagi ahamiyati 2. Don ekinlarining guruhlarga bo`linishi 3. Don ekinlarining rivojlanish davrlari va ularni
» Don ekinlarining umumiy tavsifi [21.11.2016|13:11]
Ko'rilgan:5377
Reja: 1.Don ekinlarining halk hujaligidagi ahamiyati. 2.Don ekinlarining guruhlarga bulinishi. 3.Don ekinlarining rivojlanish davrlari va ularni utish
» Don - dukkakli ekinlarni umumiy tavsifi. No'xat ekini [21.11.2016|13:10]
Ko'rilgan:7717
Reja: 1.Dukkakli ekinlarni xalq xo`jaligidagi axamiyati va tarkalishi 2.No`xatning axamiyati, biologiyasi. 3.No`xatning yetishtirish texnologiyasi. 1.Soyaning
» DILLENIYAKABILAR SINFCHASI - DILLENIIDAE [21.11.2016|13:09]
Ko'rilgan:2235
Reja: 1. Sinfchaning muxim belgilari. 2. Qabila va oilalarga bo`linishi, ularning vakillari, tarqalishi. 3. Ahamiyati. Bu sinfchaga hayotiy
» Darsdan va sinfdan tashqari mashg'ulotlar [21.11.2016|13:08]
Ko'rilgan:4558
Rеja: 1. Tabiatshunoslikni o`qitishda darsdan tashqari mashg`ulotlarni uyushtirish. 2. Darsdan tashqari mashg`ulotlarning tarbiyaviy va tabiatni muhofaza
» Chorvachiliкda naslchiliк ishlari, zootexniкaviy hisob-кitob ishlari [21.11.2016|13:08]
Ko'rilgan:2572
Reja: 1. Zotlarni tumanlashtirish va rejalashtirish. 2. Naslchilik kitoblari – sistemalari, DNК. 3. Zotlar bo`yicha kengashlar,
» Chinorkabilar sinfchasi – Hamamelididae [21.11.2016|13:07]
Ko'rilgan:1870
Reja: 1. Sinfchaning muhim belgilari. 2. Sinfchani qabila va oilalarga bo`linishi, ularning asosiy vakillari va tarqalishi. 3. Ahamiyati. 1.
» Chinnigulkabilar sinfchasi – Caryophyllidae [21.11.2016|13:06]
Ko'rilgan:2140
Reja: 1. Sinfchaning muxim belgilari. 2. Sinfchaning qabila va oilalarga bo`linishi, ularning asosiy vakillari. 3. Ahamiyati. 1. Bu sifchaga
» Changlanish va otalanish. Meva, to'p meva va urug' [19.11.2016|13:03]
Ko'rilgan:3479
Reja: 1. Changlanish va otalanish xaqida tushuncha. 2. O`z-o`zidan va chetdan changlanish. 3. Mikrosporogenez va makrosporagenez taraqqiy etishi va
» Bеlgilarning nasldan-naslga htishining asosiy matеriali-dnk, rnk, gеnеtik kod. Oqsil sintеzi. F [19.11.2016|13:02]
Ko'rilgan:1894
Rеja: 1.Nuklеin kislotalardan-DNK molеkulasini tarkibi, tuzilishi va vazifalari. 2.RNK molеkulasining tuzilishi, tiplari va ularning vazifalari. 3.Fotosintеz.
» Bug'doydoshlar (boshoqdoshlar) (roaseaye) (gramineae) oilasi [18.11.2016|12:06]
Ko'rilgan:2712
Reja: 1. Salobnamolar qabilasi, salobdoshlar oilasi 2. Xilolnamolar qabilasi, xiloldoshlar oilasi 3. Bugdoynamolar qabilasi bug`doydoshlar, qabilasi. 4. Sinfcha
» Botanika fanining maqsadi va vazifalari [18.11.2016|12:04]
Ko'rilgan:2397
Reja: 1. Botanika fanining maqsadi va vazifasi. 2. O`simliklarning oziqlanish xususiyatlari. 3. Botanika fanining bo`limlari. 4.
» Botanika o`qitishni faol tashkil etishning [18.11.2016|12:03]
Ko'rilgan:1841
Reja: 1. Botanika fanini maqsadi va vazifasi. 2. Botanika o`qitishda vatanparvarlik tuyg`usi va tabiatni e`zozlash xissini tarbiyalash. 3. Botanika
» Ildizning tashqi va ichki tuzilishi,ildizning o`sishi, zonalari, shimishi, ildizning nafas olishi [18.11.2016|12:01]
Ko'rilgan:8098
Ildizning tashqi va ichki tuzilishi,ildizning o`sishi, zonalari, shimishi, ildizning nafas olishi Kirish: 1. Ildizning tashqi va ichki tuzilishi. 2.
» Botanika faniga kirish. O`simlik hujayralarining tuzilishi [18.11.2016|11:59]
Ko'rilgan:4308
Reja: 1. Hujayra haqidagi ta`limot asoslari. 2. Hujayra va uning qismlari. 3. Hujayraning bo`linish hodisasi. 4. Fermentlar, vitaminlar, antibiotik
» Botanika fani, bulimlari va uni farmatsiya soxasidagi axamiyati. (simlik xujayrasi. Sitoplazma [18.11.2016|11:58]
Ko'rilgan:2654
Reja: 1. Tabiatda tirik organizmlar xakida tushuncha. 2. Botanikaning rivojlanish tarixi. 3. Botanika fani va uning bulimlari xakida tushuncha. 4.
» Botanikadagi sistematik birliklar [18.11.2016|11:54]
Ko'rilgan:4268
Reja: 1. Botanikadagi sistematik birliklar (kategoriyalar) xususida 2. Botanika darsliklaridagi sistematik birliklar (kategoriyalar) xususida
» Boshlang’ich maktablarda tabiatshunoslik fanining mazmuni, o`quv dastirini rejalashtirish tamoyill [18.11.2016|11:53]
Ko'rilgan:4119
Boshlang’ich maktablarda tabiatshunoslik fanining mazmuni, o`quv dastirini rejalashtirish tamoyillari R e j a : 1. 1-2 sinflarda “Atrofimizdagi
» Biogeotsyenoz, biotsenoz, fitotsyenoz haqida umumiy tus`huncha [18.11.2016|11:53]
Ko'rilgan:8754
Reja: 1. Biogeotsenoz 2. Biotsenoz 3. Biotsenozlarning tuzilishi Biogeotsenoz “Biogeotsenoz” terminini dastlab 1948 yilda Vladimir Nikolaevich
» Bioenergetikaning asosiy tushunchalari [18.11.2016|11:52]
Ko'rilgan:3122
Bioenergetikaning asosiy tushunchalari Reja: 1. Biologik tizimlardagi energiya manbalari 2. Ayrim fosfat birikmalar gidrolizlanishi natijasida ajraladigan
» Begona o`tlarni klassifikasiyasi to`g`risida tushuncha [18.11.2016|11:51]
Ko'rilgan:2609
Reja: 1. Parazit begona o`tlar. 2. Noparazit begona o`tlar 3. Zarpechak turlari 4. Kakra sistematikasi Ozbekiston hududida kam tarqalgan kerantin
» Barg vazifasi va morfologiк tuzilishi [18.11.2016|11:51]
Ko'rilgan:3078
Reja: 1. Bargning vazifasi. 2. Bargning morflogik tuzilishi. 3. Barglarning tomirlanishi. 4. Barglarning hayot kechirish davri.
» Barg - fotosintyetik organ [18.11.2016|11:50]
Ko'rilgan:2726
Reja 1.Xloroplastlarning elimentar tuzilishi 2.Pigmentlarni fotosintezlovchi organizmlardagi roli 3.Pigmentlarni elektron қo`zғalgan holati 4.Pigmentlarni
» Bakteriya, zamburug`lar, lishayniklar [18.11.2016|11:49]
Ko'rilgan:5139
Reja: 1. Zamburug`lar haqida tushuncha. 2. Zamburug`larning klassifikatsiyasi. 3. Zamburug`larning ahamiyati. 4. Lishayniklar haqida tushuncha. 5.
» Bakteriofaglar haqida umumiy tushuncha [18.11.2016|10:11]
Ko'rilgan:4410
Reja: 1. Bakteriofaglar haqida umumiy tushuncha. 2. Bakteriofaglarning morfologiyasi, to`zilishi va ko`payishi. 3. Bateriofaglarning xususiyatlari.
» Ayiqtovongullilar qabilasi — Ranunculales [15.11.2016|20:17]
Ko'rilgan:2892
Ayiqtovongullilar qabilasi — Ranunculales Reja: 1. Ayiqtovondoshlar oilasi vakillarining tuzilishi va ahamiyati. 2. Zirkdoshlar oilasi vakillarining
» Asosiy ekologik omillar va ularning [15.11.2016|20:16]
Ko'rilgan:10838
REJA: 1. Abiotik omill a r 2. Edafik-tuproq omillari 3. Orografik- relef omillar 4. Biotik omillar 5. Antropogen omillar 6. Tarixiy omillar Muhit
» Asalshirali o'simliklar [15.11.2016|20:13]
Ko'rilgan:2446
Re j a: 1. Asalshirali o’simliklar hakida tushuncha 2. Nektarning tarkibi, ajralishi va olinishi 3. Nektardonlarning tuzilishi. Hashoratlarning hayotiy
» Arxegonial o`simliklar [15.11.2016|20:11]
Ko'rilgan:2702
Reja: 1. Yuksak o`simliklar 2. Arxegonial o`simliklarning klassifikatsiyasi. 3. Moxsimonlar (yo`sinlar). 4. Plaunsimonlar. 5.
» Aholini ijtimoiy muhofaza qilish muammolari [15.11.2016|20:10]
Ko'rilgan:7176
Aholini ijtimoiy muhofaza qilish muammolari Reja: 1. Ijtimoiy institutlar va xodimlarni ijtimoiy muhofaza qilish mexanizmi 2.Ijtimoiy
Maqola yozish
Bosh sahifa
Maqola o'qiypti :36 kishi
© Powered by Bender | Pro
Яндекс.Метрика