UzBender.Ru | Super Portal
Bosh sahifa » REFERATLAR » Adabiyot va adabiyotshunoslik
» Turk adabiyoti tarixi [22.01.2018|19:03]
Ko'rilgan:380
XIII-XV asrlarda Turkiyadagi ijtimoiy va adabiy muhit Turk mumtoz adabiyotining ilk namunalari XIII asrning ikkinchi yarmidan yaratila boshladi. Keyingi
» МУСО ТОШМУҲАММАД ЎҒЛИ ОЙБЕК [21.05.2017|20:22]
Ko'rilgan:634
МУСО ТОШМУҲАММАД ЎҒЛИ ОЙБЕК (1905-1968) Мусо Тошмуҳаммад ўғли Ойбек 1905 йил 10 январда Тошкент
» Муҳаммадшариф Сўфизода [21.05.2017|20:22]
Ko'rilgan:1429
Муҳаммадшариф Сўфизода Режа: 1. КИРИШ: Муҳаммадшариф Сўфизода ҳаёти ва ижоди. 2. АСОСИЙ
» МУҲАММАД ЮСУФ [21.05.2017|20:21]
Ko'rilgan:903
МУҲАММАД ЮСУФ (1954-2001) Ўзбек халқининг севимли шоири Муҳаммад Юсуф 1954 йилнинг 26 апрелида
» Насрдаги эклектик жараён [21.05.2017|20:21]
Ko'rilgan:955
Насрдаги эклектик жараён Адабий жараён доимий равишда ўзгариб, янгиланиб борувчи
» Носируддин Рабгузий [21.05.2017|20:20]
Ko'rilgan:1100
Носируддин Рабгузий Рабгузий туркий езма адабиет тарихида алохида мавке козонган
» ПИРИМҚУЛ ҚОДИРОВ [21.05.2017|20:20]
Ko'rilgan:659
ПИРИМҚУЛ ҚОДИРОВ (1928 йилда туғилган) Ўзбек адабиётига ХХ асрнинг иккинчи ярмида кириб
» Сўнг Сўз [21.05.2017|20:15]
Ko'rilgan:1030
Сўнг Сўз Биз юқорида замонавий жаҳон адабиётининг кўзга кўринган вакиллари ва уларнинг
» Тарбия ва гўзаллик илми [21.05.2017|20:15]
Ko'rilgan:1154
Тарбия ва гўзаллик илми Таянч тушунча ва иборалар: фундаментал тадқиқот, адаб илмига
» Тарду акс [21.05.2017|20:13]
Ko'rilgan:594
Тарду акс Тарду акс «тескари қилиб такрорлаш» маъносини ифодалаб, шеърнинг биринчи
» Умберто Эко [21.05.2017|20:11]
Ko'rilgan:822
Умберто Эко (1932 йилда туғилган) Италиялик филолог олим, постмодернизмнинг назариётчиларидан
» УСМОН НОСИР [21.05.2017|20:10]
Ko'rilgan:551
УСМОН НОСИР (1912-1944) Усмон Носир 1912 йилнинг 13 ноябрида Наманганда туғилиб, Қўқонда улғайди.
» Ферит Ўрхон Памуқ [21.05.2017|20:10]
Ko'rilgan:687
Ферит Ўрхон Памуқ (7.VII.1952 ) Замонавий турк ёзувчиси, бир неча миллий ва халқаро мукофотлар,
» Хорхе Луис Борхес [21.05.2017|20:07]
Ko'rilgan:860
Хорхе Луис Борхес (1899-1986) Аргентиналик улуғ ёзувчи ва мутафаккир Х.Л.Борхес ҳаётлик
» ХХ Аср ўзбек адабиёти [21.05.2017|20:07]
Ko'rilgan:1317
ХХ Аср ўзбек адабиёти Адабиётшуносликда ХХ аср ўзбек адабиёти шартли равишда 20-3
» Чўлпоннинг “Кеча ва кундуз” романида миллий урф-одат? [21.05.2017|20:06]
Ko'rilgan:1175
Чўлпоннинг “Кеча ва кундуз” романида миллий урф-одатларимизнинг акс эттирилиши Режа: 1.
» ЭРКИН ВОҲИДОВ [21.05.2017|20:02]
Ko'rilgan:703
ЭРКИН ВОҲИДОВ 1936 йилда туғилган Ўзбек шеъриятининг йирик вакилларидан бири Эркин
» Юсуф Хос Хожиб асарларининг тарбиявий ахамияти [21.05.2017|20:01]
Ko'rilgan:1845
Юсуф Хос Хожиб асарларининг тарбиявий ахамияти Режа: 1. Юсуф Хос Ҳожибнинг ҳаёти
» Юсуф хос ҳожиб [21.05.2017|20:00]
Ko'rilgan:704
Юсуф хос ҳожиб XI асрнинг иккинчи ярмида Шарқий Туркистонда (Қошғарда) ва Марказий
» Ўзбек мумтоз адабиёти [21.05.2017|19:58]
Ko'rilgan:492
Ўзбек мумтоз адабиёти Ўтмишда яратилиб, ўзининг юксак ғоявийлиги ҳамда бадиийлиги
» ҒАФУР ҒУЛОМ [21.05.2017|19:57]
Ko'rilgan:846
ҒАФУР ҒУЛОМ (1903-1966) Ўзбекистон халқ шоири Ғафур Ғулом 1903 йил 10 майда Тошкент шаҳрининг
» ҲАМЗА ҲАКИМЗОДА НИЁЗИЙ [21.05.2017|19:56]
Ko'rilgan:473
ҲАМЗА ҲАКИМЗОДА НИЁЗИЙ (1889-1929) 1889 йилда Қўқон шаҳрида, табиб оиласида дунёга келган
» Хамид Олимжон хаёти ва ижоди [20.05.2017|19:29]
Ko'rilgan:1287
ҲАМИД ОЛИМЖОН (1909-1944) Ўзбек адабиётининг равнақига ўзининг ранг-баранг жанрлардаги
» Ҳозирги адабий жараён фаннинг ўзига хос хусусиятлари [20.05.2017|19:26]
Ko'rilgan:1106
Ҳозирги адабий жараён фаннинг ўзига хос хусусиятлари РЕЖА: 1. “Ҳозирги адабий жараён”
» Ҳозирги ўзбек лирикасининг тараққиёт тамойиллари [20.05.2017|19:23]
Ko'rilgan:1089
Ҳозирги ўзбек лирикасининг тараққиёт тамойиллари РЕЖА: 1. Лирик шеърият ҳақида маълумот. 2. Ҳозирги
» Ҳозирги ўзбек романларининг ўзига хос томонлари [20.05.2017|19:22]
Ko'rilgan:1052
Ҳозирги ўзбек романларининг ўзига хос томонлари Р Е Ж А : 1. Ўзбек адабиётида тарихий
» Ҳозирги ўзбек шеъриятида мавзу ва ғоя бирлиги [20.05.2017|19:21]
Ko'rilgan:912
Ҳозирги ўзбек шеъриятида мавзу ва ғоя бирлиги РЕЖА: 1. Бадиий асарда мавзу ва ғоя ҳақида. 2. Ҳозирги
» Ahmad Yugnakiy va uning “Hibatul haqoyiq [20.05.2017|19:21]
Ko'rilgan:1603
“Ahmad Yugnakiy va uning “Hibatul haqoyiq” X-XII asrlar adabiyotimizda yuksalish davri bo‘ldi. Turkiy tilda asarlar yaratildi. Qoraxoniylar
» “Tundaliklar” asarida ijtimoiy-falsafiy muammolar talqini [20.05.2017|19:20]
Ko'rilgan:1061
“Tundaliklar” asarida ijtimoiy-falsafiy muammolar talqini Mundarija Kirish. I BOB. “ Tundaliklar ” asari – Asqad Muxtorninig ijtimoiy-
» Xorazmiy va uning «muhabbatnoma» asari [20.05.2017|19:18]
Ko'rilgan:1023
“Xorazmiy va uning «muhabbatnoma» asari” Xorazmiy XIV asr o‘zbek adabiyotining vakillaridan biridir. Uning hayoti va ijodi haqida еtarli tasavvur
» Yusuf Xos Hojib va uning “Qutadg‘u bilig” asari [20.05.2017|19:17]
Ko'rilgan:4132
“Yusuf Xos Hojib va uning “Qutadg‘u bilig” asari” X-XII asrlarda turkiy tildagi adabiyot ancha rivojlandi. Bir qator shoir va adiblar еtishib
» Ertaklar haqida [20.05.2017|19:16]
Ko'rilgan:1643
Ertaklar Biz yoshligimizda ertaklar mamlakatida sayr qilishni orzulaganmiz. Shoir Hamid Olimjon aytganidek: “Bolalik kunlarimda, Uyqusiz tunlarimda,
» Eng qadimgi xalq og’zaki ijodi namunalari, miflar [20.05.2017|19:15]
Ko'rilgan:2665
Eng qadimgi xalq og’zaki ijodi namunalari, miflar Faraz qilaylik, siz yaqin kishingiz bilan biron joyda uchrashishga kelishgansiz. Ammo kutgan
» Toshkent – o’zbekistonning poytaxti [18.05.2017|19:26]
Ko'rilgan:2627
Toshkent – o’zbekistonning poytaxti Toshkent - O’zbekiston Respublikasi poytaxti, Toshkent viloyati markazi.Markaziy Osiyoning yirik shaharlaridan
» Sаn’аtkоrning ijоdiy individuаlligi [18.05.2017|19:25]
Ko'rilgan:380
Sаn’аtkоrning ijоdiy individuаlligi Rеjа: 1. Ijоdiy individuаllik shаrtlаri vа ko’rinishlаri 2. Ijоdiy individuаllikkа turli
» Sobir Abdulla [18.05.2017|19:23]
Ko'rilgan:464
Sobir Abdulla (1905—1972) O’zbekiston xalq shoiri, taniqli dramaturg, Hamza Mukofoti sovrindori Sobir Abdulla 1905 yili Qo’qon shahrida xizmatchi
» Shе’rshunоslik аsоslаri [18.05.2017|19:23]
Ko'rilgan:590
Shе’rshunоslik аsоslаri Rеjа: 1. SHе’r tuzilishi hаqidа 2. Ritm, bo’g’in, turоq, vаzn 3. Bаrmоq shе’r sistеmаsi 4.
» She’r tuzilishi [18.05.2017|19:22]
Ko'rilgan:1525
She’r tuzilishi Reja: 1. So’zlarning asl va ko’chma ma’nolari. Troplar 2. Jonlantirish, mubolag’a, litota, o’xshatish, sifatlash, tazmin
» She’riy sistemalar [18.05.2017|19:21]
Ko'rilgan:2230
She’riy sistemalar Reja 1. Jahon she’riyatidagi sistemalar 2. O’zbek she’riyatidagi sistemalar: barmoq, aruz, erkin Tayanch tushunchalar:
» Abu Rayxon Beruniy [18.05.2017|18:36]
Ko'rilgan:600
Abu Rayxon Beruniy Beruniy (973-1048) yoshligidayoq ko‘p vaqtini turli kuzatishlar bilan o‘tkazgan. U bolalik chog‘larida astronomik asbob yasagan.
» Adabiyotshunoslik - fan [18.05.2017|18:35]
Ko'rilgan:1067
Adabiyotshunoslik - fan Reja: 1. Fan, san’at, adabiyot 2. Adabiyot – so’z san’ati 3. Adabiyot “Insonshunoslik”dir, ruhshunoslikdir 4.
» Adabiyotshunoslik fanining asosiy va tarkibiy qismlari [18.05.2017|18:35]
Ko'rilgan:2258
Adabiyotshunoslik fanining asosiy va tarkibiy qismlari Reja: 1.Adabiyotshunoslik fanlari: folklorshunoslik, adabiyot nazariyasi, adabiyot tarixi, adabiy
» Adabiyotshunoslik–badiiy adabiyot haqidagi fan [18.05.2017|18:34]
Ko'rilgan:1131
Adabiyotshunoslik–badiiy adabiyot haqidagi fan Reja: 1. Adabiyotshunoslik - filologiyaning bir sohasi 2. “Adabiyot” va “adabiyotshunoslik”
» Adabiy tanqid va publisistika [18.05.2017|18:33]
Ko'rilgan:1678
Adabiy tanqid va publisistika Reja: 1. Jamiyat ma’naviy taraqqiyotida publitsistika va adabiy tanqidning o`rni. 2. Bugungi o`zbek publitsistikasida
» Adabiy turlar epos lirika drama eposning janrlari [18.05.2017|18:32]
Ko'rilgan:5896
Adabiy turlar epos lirika drama eposning janrlari Reja: 1. Adabiy tur va janrlar haqida tushuncha 2. Eposning xususiyatlari 3. Lirikaning o’ziga
» Afsona va rivoyatlar [18.05.2017|18:32]
Ko'rilgan:2553
Afsona va rivoyatlar Afsonalar dunyodagi deyarli hamma xalqlar og’zaki ijodining eng qadimgi, aziz va ommaviy janrlaridandir. Ularda tarixiy hayotda
» Alisher Navoiyning ilmiy filologik merosi [18.05.2017|18:31]
Ko'rilgan:1397
Alisher Navoiyning ilmiy filologik merosi «Majolisun-nafois» (1490-91; 1497-98) tazkirasi turk tilidagi yozilgan dastlabki tazkira bo’lib, unda
» Alisher Navoiyning hayoti va ijodi [18.05.2017|18:30]
Ko'rilgan:1909
ALISHER NAVOIY (1441 - 1501) Reja: 1. Alisher Navoiyning hayoti va ijodi 2. Alisher Navoiyning ijod yo’li Asl ismi Nizomiddin Mir Alisher. U Hirotda
» АLISHЕR NАVОIY [18.05.2017|18:28]
Ko'rilgan:605
АLISHЕR NАVОIY REJA: 1. Kirish. 2. Nаvоiy hаqidа. 3. Nаvоiy fаоliyati vа mеrоsini o’rgаnish tаrixi. 4. O’tmishdа Nаvоiyning
Maqola yozish
Bosh sahifa
Maqola o'qiypti :49 kishi
© Powered by Bender | Pro
Яндекс.Метрика