UzBender.Ru | Super Portal

Bosh sahifa » Adabiyot » Maqollar
» mirning oshidan Faqirning mushti yaxshi. Beva xotinning tushiga er kirar, Kambag'alning tushiga [01.06.2014|00:57]
Ko'rilgan:1781
Azizlarning ko'ngli qurtova tilar. Baxshi to'rda yaxshi, Mulla — go'rda. Baxshiniki «hay» bilan, Mullaniki «voy» bilan. Baqa eti go'sht
» Faqirlik va boylik haqida maqollar [01.06.2014|00:56]
Ko'rilgan:2560
Amirning oshidan Faqirning mushti yaxshi. Beva xotinning tushiga er kirar, Kambag'alning tushiga — yer. Bevaga bozor bo'lmas, Yetimga —
» Yil fasllari va tabiat hodisalari haqida maqollar [01.06.2014|00:56]
Ko'rilgan:4976
Aziz bo'lmay, maziz bo'lmas. Aziz momo olti kun, Qahri kelsa — yetti kun. Aziz momo olti kun, Qaltirasa — qatti kun, Sakransa — sakkiz
» Hayvonlar va qushlar haqida maqollar [01.06.2014|00:55]
Ko'rilgan:1979
Bedana tezotar bo'lsa, O'z boshini o'zi yer. Bedananing «vit» degani — qochgani. Bo'ri bo'ronda quturar. Bo'rining ozig'i — burnida. Zag'izg'on
» Yo'l va yo'ldosh haqida maqollar [01.06.2014|00:55]
Ko'rilgan:1157
Guli yo'q bo'stondan, yaproq yaxshi, Foydasi yo'q yo'ldoshdan, tayoq yaxshi. Do'st safarda sinalar. Yomon yo'ldosh yov bo'lar, Ravon yo'lda g'ov
» Yoshlik va qarilik haqida maqollar [01.06.2014|00:55]
Ko'rilgan:1800
Avval — bahor, oxir — xazon. Ayolning o'ttizga kirgani — O'tin bo'lgani. Aldashga bola yaxshi, Xudo ursin momoni. Arslon qarisa, quyrug'ini
» To'y va motam haqida maqollar [01.06.2014|00:54]
Ko'rilgan:1453
Atala bo'lsa ham to'y bo'lsin. Yomg'ir yog'sa, to'ning ho'l bo'lar, Otang o'lsa, uying cho'l bo'lar. Kafan kiygan ketar, Kebanak kiygan kelar. Kelinning
» Sevinch va g'am haqida maqollar [01.06.2014|00:54]
Ko'rilgan:2056
Azaga borgan xotin O'z dardini aytib yig'lar. Bir yig'ining bir kulgusi bor. Boshimni bosh desam, Oyog'imda nima g'am. Gado non topsa, to'rva
» Dehqonchilik va chorvachilik haqida maqollar [01.06.2014|00:53]
Ko'rilgan:2351
Arpa yotsa, ombor sol. Arpaga — o'rim, Bug'doyga — ko'rim. Bedov boylovda semirar, Qo'y-qo'zi — yaylovda. Bir yil tariq eksang, bir
» Tozalik, sog'lik va bemorlik haqida maqollar [01.06.2014|00:53]
Ko'rilgan:2302
Ayolning sarishtasi — Ro'zg'orning farishtasi. Bedard yonida gapirsang, boshi og'rir. Bemor o'ziga yoqmagan ovqatga o'ch. Bir kunlik isitma Qirq
» Mamnunlik va afsuslanish haqida maqollar [01.06.2014|00:52]
Ko'rilgan:1495
Ari chaqdi deb arazlama, boli bor. Bir minsang ham yo'rg'a min, Bulkillasin buyraging. Bir ho'plasang, may ho'pla, Qilqillasin yuraging. Bol
» Ehtiyotkorlik va ehtiyotsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:52]
Ko'rilgan:2731
Avaylab so'zla so'zingni, Devorning ham qulog'i bor. Avaylab uchmagan qush Qanotidan ayrilar. Avval otingni taqala, Keyin yo'l tarda. Ayolning
» Farovonlik va yetishmovchilik haqida maqollar [01.06.2014|00:51]
Ko'rilgan:1949
Akangda bo'lsa, so'raysan, Uyingda bo'lsa, yalaysan. Arpa yegan ot o'ynar, Makka yegan tot o'ynar. Ariq to'ymasa, baliq to'ymas. Balig'i yo'q
» Imkon va imkonsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:50]
Ko'rilgan:2513
Baliqning tirikligi suv bilan, Odamning tirikligi odam bilan. Baliqning ham sakkiz qanoti bor. Bekorga zo'r berma, beling sinar. Bozorning qopqasi
» Vaqt va fursat qadri haqida maqollar [01.06.2014|00:50]
Ko'rilgan:4179
Avval kelgan ho'kiz Suvning tozasini ichar. Avvalgi savdo — savdo, Keyingi savdo — g'avg'o. Barvaqt qilingan harakat, Hosilga berar barakat. Bahorgi
» Taqdir va tadbir haqida maqollar [01.06.2014|00:50]
Ko'rilgan:1858
Ayol degan palaxmon toshi, Qayerga otsa, shu yerga tushar. Ajal yetdi, Devona qabul qildi. Ana go'r, mana go'r, Ishonmasang, borib ko'r. Asov
» Mas'uliyat va mas'uliyatsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:49]
Ko'rilgan:1408
Bekor otning boshi o'tlar, Bog'liq bo'lsa, yaxshi o'tlar. Bekor o'tirguncha, bekor ishla. Beparvo do'stdan yog'och yaxshi. Bir nafaslik muhabbat,
» Foyda va zarar haqida maqollar [01.06.2014|00:49]
Ko'rilgan:2293
Araq ichgan, O'ziga kafan bichgan. Aroqxo'r, O'ziga qonxo'r. Achchiq — dushman, aql — do'st. Baliq chuqur soyni, Odam yaxshi joyni istar. Barimtadan
» Achchiq bo'lsang, qalampir bo'l, Totli bo'lsang, bolday bo'l. Besh qo'l og'izga sig'mas. Besh pan [01.06.2014|00:48]
Ko'rilgan:1181
Armondan qolsang ham, darmondan qolma. Arpasiz ot dovon osholmas. Arslon xuruji sherda, Sher xuruji erda. Arslonning bo'kirgani — to'ng'izning
» Me'yor va me'yorsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:48]
Ko'rilgan:1446
Achchiq bo'lsang, qalampir bo'l, Totli bo'lsang, bolday bo'l. Besh qo'l og'izga sig'mas. Besh panjangni og'zingga tiqma. Behuda kuchanish belni
» Reja va rejasizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:47]
Ko'rilgan:1496
Bekengash ishning pushaymoni ko'p. Behuda urinsang, poyoni bo'lmas, O'ylanib qilsang, ziyoni bo'lmas. Bir kunlik yo'lga chiqsang, Bir haftalik
» Ehtiyoj va zaruriyat haqida maqollar [01.06.2014|00:47]
Ko'rilgan:1553
Boshi og'rimaganning xudo bilan nima ishi bor. Buzoq somonxonani bo'shatar, Bola — nonxonani. Burunni sassiq deb kesib bo'lmas. Bo'rini ko'rsa,
» Naqd va nasiya haqida maqollar [01.06.2014|00:46]
Ko'rilgan:1371
Aynigan bo'lsa ham, butun bo'lsin. Chirigan bo'lsa ham o'tin bo'lsin. Arpa ekib, bug'doy kutma. Arpa ekkan arpa olar, Bug'doy ekkan — bug'doy. Bozordagi
» Tejamkorlik va isrofgarchilik haqida maqollar [01.06.2014|00:46]
Ko'rilgan:3309
Ayol so'm qilar, erkak — chaqa. Asal desang, bir kemir, Qo'l tiqsang, ikki kemir. Bir boshoq don — Bir savat non. Birin-birin ming bo'lar,
» Amali yo'q so'fidan, Tuxumi yo'q tovuq yaxshi. Arpaning doni bo'lguncha, Bug'doyning somoni bo'l. [01.06.2014|00:45]
Ko'rilgan:2346
Ayron ichgan qutular, Chelak yalagan tutilar. Allop un yalar, Qassob — qon. Arazchiga olti tayoq. Ariqni kimlar qazir, Suvini kimlar ichar. Baliq
» Ajal yetmay, chivin o'lmas. Ajali yetgan sichqon Mushukka g'amza qilar. Alamzadaning tili zahar. [01.06.2014|00:44]
Ko'rilgan:988
Amali yo'q so'fidan, Tuxumi yo'q tovuq yaxshi. Arpaning doni bo'lguncha, Bug'doyning somoni bo'l. Barakah qo'lning so'ygan chumchug'i ham qo'y
» Sabab, bahona va natija haqida maqollar [01.06.2014|00:44]
Ko'rilgan:1111
Ajal yetmay, chivin o'lmas. Ajali yetgan sichqon Mushukka g'amza qilar. Alamzadaning tili zahar. Alas-alasga o't kerak. Aravani ot emas,
» Farosat va farosatsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:44]
Ko'rilgan:3160
Avval — non, keyin in'om. Avval o'z aybingni bil, So'ngra boshqadan kul. Avval o'zingga boq, So'ngra nog'ora qoq. Avval o'yla, keyin so'yla.
» Andisha va andishasizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:43]
Ko'rilgan:1758
Andishaning oti — qo'rqoq. Andishaning otini qo'rqoq qo'yma. Beobro' bilan bel bog'lama, Bekorga qadring ketar. Bir pul berib yig'latdim,
» Samimiylik va nosamimiylik haqida maqollar [01.06.2014|00:43]
Ko'rilgan:1560
«Balli» dedim — band bo'ldim. Bolada gina bo'lmas. Boshliq to'ra bo'lsa, Laganbardor ko'payar. Bog'ingda o'riging bor, Saloming-aliging
» Samimiylik va nosamimiylik haqida maqollar [01.06.2014|00:43]
Ko'rilgan:1446
«Balli» dedim — band bo'ldim. Bolada gina bo'lmas. Boshliq to'ra bo'lsa, Laganbardor ko'payar. Bog'ingda o'riging bor, Saloming-aliging
» G'urur va xushomad haqida maqollar [01.06.2014|00:42]
Ko'rilgan:1246
Berib yaxshi ko'ringuncha, Bermay yomon ko'rin. Beta'maning boshi baland. Behuda olqishlagan do'st emas. Gado gadodan uyalar. Dimog'dorga
» Or-nomus va nomussizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:42]
Ko'rilgan:2270
Arava buzilsa o'tin, Qiz buzilsa — xotin. Benomusga kunda to'y. Benomusga ne nomus. Besharmga arpa uni bahona. Behayolar bel bog'lasa,
» Ahillik va noahillik haqida maqollar [01.06.2014|00:42]
Ko'rilgan:2279
Ayrilmas qo'shningga uyatli so'z aytma. Aytishsang so'z chiqadi, Turtishsang — ko'z. Arg'amchiga qil quvvat. Anil ishlasang, ish unar, Har
» Barqarorlik va beqarorlik haqida maqollar [01.06.2014|00:41]
Ko'rilgan:1914
Ahdi borning baxti bor. Beburdga behisht yo'q, Qaytib kelsa do'zax ham. Bedananing uyi yo'q, Qayga borsa «bitbildiq». Boylik — bir oylik. Bor
» Erk va erksizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:41]
Ko'rilgan:1428
Birovga qul bo'lgandan Ko'pchilikka bo'ysungan yaxshi. Birovning qoiida o'g'il bo'lguncha, O'z uyingda qui bo'l. Bo'ynidan bog'langan it ovga
» Axtargan topar. Bir qiz erga tegsa, Qirq qiz tush ko'rar. Birni bergan yuzni ham berar. Birni ek [01.06.2014|00:40]
Ko'rilgan:1422
Ayol tilini ayol bilar. Andizli yerda ot o'lmas, Iyirli yerda — er. Bahorgi jo'jani kuzda sana, Kelinni kelar yili sina. Bir ko'rgan yuz eshitgandan
» Umid va umidsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:40]
Ko'rilgan:2148
Axtargan topar. Bir qiz erga tegsa, Qirq qiz tush ko'rar. Birni bergan yuzni ham berar. Birni eksang, o'nni olasan. Bu yil izi bo'lsa, Kelar
» Ta'magirlik va ochko'zlik haqida maqollar [01.06.2014|00:40]
Ko'rilgan:1871
Bezbetga qoshiq bersang, Bir o'miga besh oshar. Bepul kafan topilsa, o'lmoq kerak. Berasing bo'lsa ahmoqqa, Kunda kelar tingillab. Qarzing
» Tajribakorlik va kaltabinlik haqida maqollar [01.06.2014|00:39]
Ko'rilgan:2073
Avval iqtisod, keyin siyosat. Avval kuzat, keyin tuzat. Ayoz, o'tgan kuningni unutma, Xom chorig'ingni quritma. Ayron — achchiq, sut — chuchuk. Aytmasa,
» Farzand va farzandsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:39]
Ko'rilgan:2433
Achchig'lansa otasi yengar, Hazillashsa — bolasi. Ahmoqdan — chaqmoq, donodan — ahmoq. Birni bersang otangga, Mingni olasan bolangdan. Bola
» Qarindosh-urug'chilik va begonalik haqida maqollar [01.06.2014|00:38]
Ko'rilgan:2441
Basharam — shajaram. Begona bilan quyon ovlama, Ovlasang ham, yoningga boylama. Begona — sangi devona. Begona so'z beradi, bo'z bermaydi. Begonaning
» Oila va qo'shnichilik haqida maqollar [01.06.2014|00:37]
Ko'rilgan:5503
Avliyo ham qo'shnisini qo'llar. Ayolning sarishtasi — Ro'zg'orning farishtasi. Ayolning sunbuli — yigitning dili. Beva xotinga Buxorodan
» Muhabbat va bevafolik haqida maqollar [01.06.2014|00:37]
Ko'rilgan:2949
Ayriliq o'limdan qattiq. Bevafo do'stdan tayoq yaxshi, Bebahra guldan — yaproq. Bevafo yor — joningga dor. Bevafo yordan vafodor it yaxshi.
» Qadr-qimmat va qadrsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:35]
Ko'rilgan:3064
Avval — xesh, keyin — darvesh. Ajragan ajriqqa zor. Ajragan bir-birini izlar. Aytgan yerdan qolma, Aytmagan yerga borma. Aytilmagan yerga
» Vatan va vatanparvarlik haqida maqollar [01.06.2014|00:34]
Ko'rilgan:4134
Aylanasi ovuli, To'garagi to'rkuni. Ayrilmagin elingdan, Quvvat ketar belingdan. Badqavm bo'lsang bo'l, Beqavm bo'lma. Baliq suv bilan tirik,
» Jamoatchilik va xudbinlik haqida maqollar [01.06.2014|00:34]
Ko'rilgan:1925
Ayrilganni ayiq yer, Bo'linganni bo'ri yer. Ayrilgan yo'lda qolar, Bo'lingan — do'lda. Baliqning kuni ko'l bilan, Botirning kuni el bilan. Baraka
» Mehnatsevarlik va ishyoqmaslik haqida maqollar [01.06.2014|00:33]
Ko'rilgan:4811
Ayb yilda emas, mehnatda. Aravani ot tortar, Ko'lankasin — it. Ari zahrin chekmagan Bol qadrini bilmas. Ariq qazimasang, otizga suv chiqmas. Arg'umog'im
» Halollik va tekinxo'rlik haqida maqollar [01.06.2014|00:32]
Ko'rilgan:1840
Beli og'rimaganning non yeyishini ko'r. Bersang — yeydi, ursang — o'ladi. Bir dehqon omoch bilan, Yettovlon cho'mich bilan. Birovning qo'li
» To'g'rilik va egrilik haqida maqollar [01.06.2014|00:32]
Ko'rilgan:3037
Aybi borning tizi qaltirar. Aybini yashirgan boy bo'lmas. Aytib qilgan o'g'irlikning aybi yo'q. Alishar bo'lsang, chiningni ayt, Qovushar bo'lsang,
» Yaxshilik va yomonlik haqida maqollar [01.06.2014|00:31]
Ko'rilgan:5060
Ajalga davo yo'q, Yomonga — balo. Asl odam hech o'lmas. Aslning xatosi bo'lmas, Yomonning oshnasi bo'lmas. Achchiqni achchiq kesar. Bast
» Yaxshi so'z va yomon so'z haqida maqollar [01.06.2014|00:31]
Ko'rilgan:3734
Aytar so'zni ayt, Aytmas so'zdan qayt. Aytilgan so'z — otilgan o'q. Anjom — uy ziynati, So'z — inson ziynati. Ariqni suv bezar, Odamni
» Adolat, insof va insofsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:29]
Ko'rilgan:1731
Adovat emas, adolat yengar. Adolat qilichi kesgan qo'l og'rimas. Adolat qilichi keskir bo'lar. Arzon bo'lsa, oluvchidan insof ketar, Qimmat
» Do'stlik va dushmanlik haqida maqollar [01.06.2014|00:29]
Ko'rilgan:2100
Ablah do'st dushmandan yomon, Ne hiyla bilsa, ishlatar oson. Ajal olib kelsa yov, O'ldir, berma hech ayov. Aybsiz do'st izlagan do'stsiz qolar. Arpa-bug'doy
» Tinchlik va notinchlik haqida maqollar [01.06.2014|00:28]
Ko'rilgan:2171
Beg'alva bosh bosh emas. Bir kun urush bo'lgan uydan Qirq kun baraka ko'tarilar. Bir kunlik janjal Qirq kunlik rizqni olar. Bugun sizdan,
» Botirlik va qo'rqoqlik haqida maqollar [01.06.2014|00:26]
Ko'rilgan:1941
Alp — otadan, zot — onadan. Alp — enadan, tulpor — biyadan. Arslon bolasini tutmoq uchun Arslon uyasiga kirmoq kerak. Arslon izidan
» Mardlik va nomardlik haqida maqollar [01.06.2014|00:26]
Ko'rilgan:2096
Adashganni yo'lga solgan mard. Aybiga iqror mard kishi, Yashirmoq — qo'rqoq ishi Arslon bolasi arslon bo'lur, Sichqon bolasi — sichqon. Arslon
» Tenglik va tengsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:25]
Ko'rilgan:1232
Avatiga chavati, Qum qozonga — loy tuvoq. Ayol yerdan chiqqan emas, Erkak bolasi. Erkak ko'kdan tushgan emas, Ayol bolasi. Alixo'ja — Xo'jaali. Atlas
» Donolik va nodonlik haqida maqollar [01.06.2014|00:25]
Ko'rilgan:2881
Adashgan aqldan ozar. Adashmagan til, Toyrilmagan tuyoq yo'q. Ayolning husni pardozda emas, aqlida. Aybini yashirmoq nodonlar ishi. Aynlining
» Ilm, kasb-hunar va ilmsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:24]
Ko'rilgan:5119
Avval bil, keyin qil. Avval o'rgan, keyin o'rgat. Avom tabib — ofati jon. Avrasang, oqil bo'lar, Bovrasang, botir bo'lar. Aql ko'pga
» Tarbiya va odat haqida maqollar [01.06.2014|00:21]
Ko'rilgan:2836
Ayg'ir qanday bo'lsa, ot shunday. Beshikda tekkan, kafanda ketar. Bir kattaning gapiga kir, Bir — kichikning. Bir qilgan — madad, Ikki
» Odob va odobsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:21]
Ko'rilgan:4181
Avval salom, bad'az kalom. Amri padar — arshdan a'lo. Bir kattani bil, Bir kichikni bil. Bola — aziz, odobi undan aziz. Bolaning erkasi
» Mehmon va mehmondo'stlik haqida maqollar [01.06.2014|00:18]
Ko'rilgan:2081
Betamiz mehmon mezbonni qistar. Birinchi kun mehmon — oltin mehmon, Ikkinchi kun — kumush, Uchinchi kun — mis, Uchdan o'tsa — pes. Borini
» Saxiylik va baxillik haqida maqollar [01.06.2014|00:17]
Ko'rilgan:3389
Asl qushning bolasi Oldiga qo'ymay osh yemas. Ashling xatosi yo'q, Nokasning — atosi. Ahmoqda aql bo'lmas, Aqlli baxil bo'lmas. Baxil
» Go'zallik va xunuklik haqida maqollar [01.06.2014|00:14]
Ko'rilgan:1819
Aqlli xotin — uy ko'rki, Chiroyli xotin — ko'cha ko'rki. Bozorga — baqqol, Yigitga — soqol. Bog' ko'rki — bodom, Dunyo ko'rki —
» Kamtarlik va manmanlik haqida maqollar [01.06.2014|00:14]
Ko'rilgan:2380
Adandan joy topilsa to'rga o'tma. Azlarning ko'ngli qurtova tilar. Amal yetdi ko'rga, Yugurib o'tdi to'rga. Amal o'zdirar, Amalga mag'rur bo'lsang,
» Baxt, omad va baxtsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:13]
Ko'rilgan:2718
Abdulhakim ovga chiqdi, Orqasidan g'avg'o chiqdi. Avvalgi baxtim — gul baxtim, Keyingi baxtim — suvga oqdim. Avvalini berguncha, oxirini
» Epchillik va noshudlik haqida maqollar [01.06.2014|00:13]
Ko'rilgan:2017
Abjir bo'lsa farzanding, Cho'ldan non terar. Yalqov bo'lsa farzanding, Yerdan don termas. Baytal chopib, poyga olmas. Balaq turilmay, baliq
» To'g'ri so'z va yolg'onchilik haqida maqollar [01.06.2014|00:12]
Ko'rilgan:5496
Arafa kuni yolg'on gapirganning Namoz kuni yuzi qora. Betga aytganning zahri yo'q. Boshingga qilich kelsa ham, To'g'ri so'zla. Va'da — oltindan
» Sabr-qanoat va sabrsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:11]
Ko'rilgan:2846
Azob ko'rmay, rohat yo'q. Azobga bardosh kerak, Hamisha yo'ldosh kerak. Arg'umoq birda yolli, birda yolsiz, Er yigit birda molli, birda molsiz. Arg'umoqda
» Mehr-oqibat va oqibatsizlik haqida maqollar [01.06.2014|00:11]
Ko'rilgan:2199
Aytgan joyga erinma, Aytmagan joyga ko'rinma. Bet ko'rgandan hoi so'r. Bir uy to'la jonsan, Bir-biringga mehmonsan. Bola — xizmatda, ota
» Maqollar-2 [01.06.2014|00:05]
Ko'rilgan:2874
Ayb yilda emas, mehnatda. Aravani ot tortar, Ko'lankasin — it. Ari zahrin chekmagan Bol qadrini bilmas. Ariq qazimasang, otizga suv chiqmas. Arg'umog'im
» Maqollar [01.06.2014|00:04]
Ko'rilgan:2417
— Kambag’allik – janjallar ildizi. — Qiyinchiliksiz baxtga erishib bo’lmaydi. — Bekorchilik shaytoniy fikrlarni keltirib chiqaradi. —
Maqola yozish
Bosh sahifa
Maqola o'qiypti :19 kishi
© Powered by Bender | Pro
Яндекс.Метрика