UzBender.Ru | Super Portal

Izlash
Бир куни бойлик, мехр, мухаббат, кувонч турталаси узаро жам булиб утирса, кувонч шод булиб, ким одамларга зарур? Ким одамларга бир умрга керак? Дебди. Шунда бойлик: -Мен одамларга бир умрга керакман. Менинг урним биринчи, дебди. Мухаббат урнидан туриб: -Мен одамларга бахт олиб келаман. Мен одамларга жуда зарурман, демак урним биринчида, дебди. Шу орада кувонч хам сакраб чикиб: -Мен одамларни шод этаман. Уларнинг дилига бир умр завк бераман. Улар мени бир умр орзу килишади. Менсиз яшай олмайди, дебди. Бу сухбатни жимгина тинглаб утирган мехрнинг кузлари ёшга тулибди. У ич-ичидан отилиб чиккан дарду фарёдни куз ёшларида намоён этибди. Бир огиз суз айтишга хам журъати етмай йиглайверибди. Бу холатни кутмаган бойлик, мухаббат ва кувонч мехрга юзланиб: -Мехр? Нега йиглайсан? Шунча дард кайрдан келди?-, деб хайрон булишибди. Мехр кузёшларини тиёлмасдан юм- юм йиглаганча шундай дебди: -Мен кадрли эдим, кадр иним йук булмагунча. Мен садокатли эдим, садокат иним йуколмагунча. Мен ардокли эдим, окибат эгизагим йуколмагунча... Одамзод сен уччаланг, яъни бой буламан, севиб-севиламан, уйнаб- кувнайман деб мен факир мехр-окибатни унутиб куйишмокда, мен аллакачон бу фоний (5 кунлик) дунёдан кетардим, аммо хозир хам айрим одамлар мени эъзозлашади, шунинг учун оз булса хам шу замондаман, деган экан... Мехр-окибатли булайлик.
Maqola nomi : Мехр еглади...Бойлик эса...
Vaqti : 26.04.2014|19:13
Ko'rilgan : 1613
Muallif : Bender
» Java kitob
» Text
Reyting(+/-): 202/183
Reyting
Bosh sahifa » Hikoyalar
Maqola o'qiypti :44 kishi
© Powered by Bender | Pro
Яндекс.Метрика